• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

Podstawa prawna

  1. Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395)