• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

W ZOZ w Żórawinie w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie Ośrodka Zdrowia do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zakres udogodnień obejmuje:

  • Podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed Ośrodkiem do wejścia od strony zachodniej, co umożliwia łatwe dostanie się osobom na wózku do budynku ośrodka. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
  • Wózki dla osób niepełnosprawnych- dostępy jest dyżurny wózek dla osób niepełnosprawnych w recepcji ośrodka.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu ogólnie użytkowym. Wyposażona jest w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Toaleta ta jest większa niż toalety standardowe oraz wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty.
  • Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych: ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne jak i wewnętrzne) w obrębie ośrodka dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Brak progów pomiędzy pomieszczeniami.
  • Miejsca parkingowe: na terenie Ośrodka wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.