• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119 str.1), zwanych dalej „RODO”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  DLA PACJENTA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ W SZKOLE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW / WSPÓŁPRACOWNIKÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW