• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

Medycyna Pracy / Szkolna

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną.


Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie zaprasza do Poradni Medycyny Pracy

(do Poradni obowiązuje rejestracja tel 71/3165018)

W ramach poradni wykonujemy następujące świadczenia:

Badanie wstępne dla:

  • starających się o pracę i nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy,

– wszystkich Pracowników po zmianie stanowiska pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki,

– Pracowników, jeżeli zmienił się charakter stanowiska pracy i w związku z tym pojawiły się nowe narażenia,

  • Pracowników młodocianych.

Badanie okresowe dla:

  • wszystkich Pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, dla których kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia. Badanie wykonujemy przed zakończeniem ważności tego zaświadczenia

Badanie kontrolne dla:

  • wszystkich Pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownicy Ci obowiązani są poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID).

Badania lekarskie dla kandydatów na  kierowców

Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionego lekarza Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia w formie zaświadczenia lekarskiego określającego wskazania, przeciwwskazania i opinię przydatności pracownika na dane stanowisko pracy.

Pracodawców Zapraszamy do podpisywania umów na świadczenia Medycyny Pracy.

tel 71/3165018

mail: medycyna.pracy@zoz-zorawina.pl

DRUK SKIEROWANIA NA BADANIA DO POBRANIA