• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

PORADY – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w Polsce, jak również w gminie Żórawina, Dyrektor ZOZ w Żórawinie zwraca się do Państwa z prośbą  o ograniczenie osobistego kontaktu w przychodni tylko do spraw pilnych do czasu ustabilizowania się zaistniałej sytuacji.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, np. w przypadku potrzeby wypisania leków na stałe przyjmowanych(będących w bazie w elektronicznej dokumentacji medycznej);  wypisanie zlecenia na pampersy lub inne materiały medyczne; dołączenia scanu nowej dokumentacji medycznej z innych przychodni, szpitala; wypisanie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne; itp. na  poczty elektronicznej: rejestracja@zoz-zorawina.pl,  biuro@zoz-zorawina.pl lub poczty tradycyjnej, ewentualnie przyniesienie do rejestracji karki z zapotrzebowaniem.

Mając na uwadze zdrowie Państwa, jak również naszego personelu, prosimy o rozmyślne umawianie się na wizyty do lekarzy specjalistów, czy też do gabinetu zabiegowego na badania laboratoryjne. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z przychodnią w Żórawinie

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji.

Dyrektor ZOZ w Żórawinie

 Szanowni Pacjenci

poniżej podajemy strony z najnowszymi oficjalnymi doniesieniami o koronawirusie

Ministerstwo Zdrowia

NFZ

SANEPID

W przypadku pytań dotyczących leczenia, leków prosimy o wysłanie ich na adres: biuro@zoz-zorawina.pl lub o kontakt telefoniczny: 071/316-50-03 wew. 38; kom. 798 378 002

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor ZOZ w  Żórawinie

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować,  co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą,  która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem,  kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

4. Unikać toalet publicznych

Koronawirus roznosi się również poprzez mocz i kał.