• 71/316 50 03
 • +48 798 378 002
 • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11

e-Recepta

Elektroniczna recepta – jak to działa

1. Lekarz wystawia receptę w systemie elektronicznym w przychodni
2. Pacjent otrzymuje: wydruk lub e-receptę drogą elektroniczną, jako e-mail albo SMS z 4-cyfrowym kodem.
3. Następnie Pacjent udaje się do apteki.
4. Farmaceuta skanuje kod na wydruku lub z telefonu Pacjenta.
5. Farmaceuta wydaje leki Pacjentowi (czytaj dalej…)

Jak długo ważna jest e-recepta?

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

 • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
 • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. (czytaj dalej…)

Zalety e-Recepty

Czytelność – często zdarza się, że farmaceuta nie może zrealizować papierowej recepty, ponieważ recepta jest niekompletnie lub nieczytelnie wypisana przez lekarza

Trwałość – nawet jeśli pacjent zgubi wydruk od lekarza, nie ma powodów do zmartwień, ponieważ e-recepta jest w systemie. Do minimum zostaje też ograniczona możliwość wydania nieprawidłowego leku. 

Praktyczność – jest możliwość wykupienia każdego leku z recepty w innej aptece.

Wygoda – leki może wykupić dowolna osoba (która posiada nasz nr PESEL).

Podstawa prawna

 1. Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395)

Źródło: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

Rejestracja
e-Recepta

e-Recepta

Źródło: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

Elektroniczna recepta – jak to działa

1. Lekarz wystawia receptę w systemie elektronicznym w przychodni
2. Pacjent otrzymuje: wydruk lub e-receptę drogą elektroniczną, jako e-mail albo SMS z 4-cyfrowym kodem.
3. Następnie Pacjent udaje się do apteki.
4. Farmaceuta skanuje kod na wydruku lub z telefonu Pacjenta.
5. Farmaceuta wydaje leki Pacjentowi.

W aptece podasz 4-cyfrowy kod z SMS-a i PESEL albo pokażesz PDF załączony do e-maila; a jeśli nie korzystasz z IKP, to farmaceuta zeskanuje kod kreskowy z wydruku informacyjnego

Zalety e-Recepty

Czytelność – często zdarza się, że farmaceuta nie może zrealizować papierowej recepty, ponieważ recepta jest niekompletnie lub nieczytelnie wypisana przez lekarza

Trwałość – nawet jeśli pacjent zgubi wydruk od lekarza, nie ma powodów do zmartwień, ponieważ e-recepta jest w systemie. Do minimum zostaje też ograniczona możliwość wydania nieprawidłowego leku. 

Praktyczność – jest możliwość wykupienia każdego leku z recepty w innej aptece.

Wygoda – leki może wykupić dowolna osoba (która posiada nasz nr PESEL).

Jak długo ważna jest e-recepta?

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

 • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
 • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni.

E-recepty ważne przez 30 dni

E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujesz. 

E-receptę 30-dniową można wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe.

Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od …”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to od tego dnia można wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty licz od tej daty.

e-recepta ważna przez 30 dni od daty wystawienia lub od określonej daty "realizacji od"

E-recepta ważna przez 365 dni

E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni). Taką e-receptę otrzymają m.in. pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone leki. 

Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia.

Jednak mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji.

Jeśli e-recepta ważna jest przez rok, i tak należy wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli wykupimy lek po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”. 
Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta już nie będzie zmniejszał Ci ilości leku.

E-recepta ważna przez 365 dni: Pamiętaj, by wykupić przynajmniej 1 opakowanie leku z tej e-recepty przed upływem 30 dni,żeby nie utracić części leków

Jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni.

Jeżeli lekarz wystawił e-receptę na 365 dni, należy upewnić się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni należy zrealizować w ciągu 30 dni.

Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, a chcemy kupić „na raty”, to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece.

Podstawa prawna

 1. Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395)

więcej informacji na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta