• 71/316 50 03
  • +48 798 378 002
  • 55-020 Żórawina ul. Urzędnicza 11
Zamówienia publiczne
Zamówienie publiczne. Zaproszenie do składania ofert.

Zamówienie publiczne. Zaproszenie do składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert na zadanie: Udzielenie świadczeń zdrowotnych zakresie: badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie.

Więcej informacji: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE